Förbättra samarbetet inom er organisation!
Det finns många ledarskapskonsulter och organisationsutvecklare på den svenska marknaden. Alamanco AB är en av dessa, fast det som särskiljer deras arbetssätt är företagets framgångsrika arbetsmodeller som bygger på empirisk forskning och egna erfarenheter och lärdomar.
– Jag är övertygad om att fler kommer upptäcka det arbetssättet som vi använder oss av idag, för att det ligger rätt i tiden, säger VD Lars Åke Almquist.
I många år arbetade Lars-Åke på Kommunarbetareförbundet innan han fick förfrågan om att ta över och driva kommunals egna konsultbolag, fast då i egen regi. Han tackade ja och har idag fem medarbetare runt om i landet som tillsammans utgör ett väl sammansvetsat och fungerande team. Idag erbjuder de konsulttjänster inom organisationsutveckling och ledarskap åt kommuner och privata företag inom vårdsektorn.

Tillvägagångssättet är följande; först besöker representanter från Alamanco AB det aktuella företaget för att se hur verksamheten fungerar idag. Sedan sker en utbildning av särskilda process- och verksamhetsledare. De får all kunskap som krävs för att utveckla en handlingsplan. Det här arbetet löper ofta över flera månaders tid innan det blivit dags att implementera de nya arbetssätten. Men Alamanco AB arbetar även enligt andra modeller, bland annat där de utbildar hela arbetslag på en gång. Då brukar de använda sig av dialogutbildning och trycka på vinster med att ha olika erfarenheter och bakgrunder för att sedan skapa en bra dynamik utifrån rådande förutsättningar.
– Det är viktigt att få de anställda att vara delaktiga i förändringsprocessen så att nya arbetsätt förankras på bred front. Det är också jätteviktigt att alla respekterar varandras olikheter, menar Lars-Åke.

Eftersom respekten för hierarkiska system minskat i Sverige under de senaste decennierna gäller det att hitta nya vägar för att få grupper att arbeta tillsammans på bästa tänkbara sätt. Enligt Lars-Åke finns det flera viktiga upptäckter som gjorts inom forskning kring ledarskap och organisationsutveckling. Det avgörande för hur en organisation fungerar är samarbetet i det lilla arbetslaget att ledarskapet stöder en utveckling av samarbetet. Därför arbetar de gärna utefter dessa lärdomar och fokuserar gärna på områden som service, kvalitet, samarbete, bemanning, användning av arbetstiden samt potentiella förbättringsområden. Därför behövs ordentlig utredning och granskning av verksamheten istället för snabba punkinsatser i form av ett omritat organisationsschema eller en nyanställd chef eller omdöpt avdelning.
– Om man ska utveckla en verksamhet så finns det sällan en enkel lösning. Det som skiljer oss från andra konsulter i branschen är att vi gärna jobbar med frågor som andra undviker, som konflikter och motsättningar inom en organisation, avslutar Lars-Åke.
Alamanco AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070 – 671 11 56


Email:
lars-ake.almquist@alamanco.se

Hemsida:
www.alamanco.se

Adress:
Alamanco AB
Box 35
13721 Västerhaninge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN